Giải bài 8 trang 36 SBT Sinh học 11


Giải bài 8 trang 36 SBT Sinh học 11. Hãy đánh dấu cộng trong bảng ở các vị trí xảy ra sự lọc, tái hấp thu và tiết trong thận động vật có vú (có thể có các trả lời đúng cho một quá trình).

Đề bài

Hãy đánh dấu cộng trong bảng ở các vị trí xảy ra sự lọc, tái hấp thụ và tiết trong thận động vật có vú (có thể có các trả lời đúng cho một quá trình).

Quá trình

Tiểu thể thận

Ông lượn ngắn

Quai Henle 

Ông lượn xa

Ống  xa và ống góp

A. Lọc dịch đẳng trương với máu

 

 

 

 

 

B. Tái hấp thụ nước, Na\ K+, glucôzơ, aminô axit,Cl-,HCO3-, urê

 

 

 

 

 

C. Tái hấp thụ nước, Na+, K+ và Cl-

 

 

 

 

 

D. Tái hấp thụ nước, Na+ và Cl-

 

 

 

 

 

E. Tái hấp thụ nước, Na+, HCO3- và urê

 

 

 

 

 

F. Tiết H+ và K+

 

 

 

 

 

G. Tiết H+, NH4+, urê và crêatinin

 

 

 

 

 

H. Tiết urê

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quá trình lọc và bài tiết của thận để đánh dấu cộng vào các vị trí thích hợp

Lời giải chi tiết

Quá trình

Tiểu thể thận

Ông lượn ngắn

Quai Henle 

Ông lượn xa

Ống  xa và ống góp

A. Lọc dịch đẳng trương với máu

+

 

 

 

 

B. Tái hấp thụ nước, Na\ K+, glucôzơ, aminô axit,Cl-,HCO3-, urê

 

+

 

 

 

c. Tái hấp thụ nước, Na+, K+ và Cl-

 

 

+

 

 

D. Tái hấp thụ nước, Na+ và Cl-

 

 

 

+

+

E. Tái hấp thụ nước, Na+, HCO3- và urê

 

+

 

 

 

F. Tiết H+ và K+

 

 

 

+

+

G. Tiết H+, NH4+, urê và crêatinin

 

+

 

 

 

H. Tiết urê

 

 

 

+

+

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí