Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Trên bản đồ qui hoạch một khu dân cư có một con đường d và hai điểm dân cư A và B (Hình 14). Hãy tìm bên đường một địa điểm M để xây dựng một trạm y tế sao cho trạm y tế cách đều hai điểm dân cư.

Đề bài

Trên bản đồ qui hoạch một khu dân cư có một con đường d và hai điểm dân cư A và B (Hình 14). Hãy tìm bên đường một địa điểm M để xây dựng một trạm y tế sao cho trạm y tế cách đều hai điểm dân cư.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để MA = MB \( \Rightarrow \) M thuộc trung trực AB

- Tìm M thuộc d

Lời giải chi tiết

Để M cách đều A, B khi và chỉ khi M thuộc trung trực của đoạn AB

Vì M phải thuộc d \( \Rightarrow \) M là giao điểm của trung trực AB và đường thẳng d


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí