Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 3cm. Tính độ dài của các vectơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Độ dài của vectơ \(\overrightarrow {AB} \) là độ dài đoạn thẳng AB.

Bước 1: Xác định độ dài của vectơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \).

Bước 2: Tính các cạnh đó dựa vào cạnh hình vuông.

Lời giải chi tiết

 

Ta có: \(|\overrightarrow {AB} | = AB\) và \(|\overrightarrow {AC} |\; = AC.\)

Mà \(AB = 3,\;AC = 3\sqrt 2 \)

\( \Rightarrow \;|\overrightarrow {AB} |\, = 3;\;\;|\overrightarrow {AC} |\, = 3\sqrt 2 \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm