Giải bài 3 trang 53 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một chiếc bánh kem dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 30 cm, chiểu rộng 20 cm và chiều cao 15 cm. Người ta cắt đi một miếng bánh có dạng hình lập phương cạnh 5 cm. Tính thể tích phần còn lại của chiếc bánh kem.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính thể tích chiếc bánh kem

Bước 2: Tính thể tích phần bánh cắt đi

Bước 3: Tính thể tích phần còn lại của chiếc bánh kem.

Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài, rộng, cao là a,b,c là: V = a.b.c

Thể tích hình lập phương cạnh a là: a3

Lời giải chi tiết

Thể tích chiếc bánh kem là: 30.20.15 = 9000 (cm3)

Thể tích phần bánh cắt đi là: 53 =125 (cm3)

Thể tích phần còn lại của chiếc bánh kem là: 9000 – 125 = 8 875 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu