Giải bài 2 trang 53 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy vẽ và gấp tấm bìa như Hình 6a thành một hình hộp chữ nhật như Hình 6b. Tính tổng diện tích các mặt và thể tích của hình hộp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích tấm bìa là tổng diện tích 6 mặt của hình hộp, trong đó cứ 2 mặt đối diện có diện tích bằng nhau

Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài, rộng, cao là a,b,c là: V = a.b.c

Lời giải chi tiết

Tổng diện tích các mặt hình hộp là: 2.4.3+ 2.4.2 + 2.2.3 = 52 (cm2)

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 2.4.3 = 24 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu