Giải bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hùng làm một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm bìa có hình dạng như Hình 5b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích tấm bìa là tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương = 6. Diện tích một mặt

Thể tích hình lập phương cạnh a là: a3

Lời giải chi tiết

Diện tích tấm bìa là: 6. 52 = 150 (cm2)

Thể tích con xúc xắc là: 53 =125 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu