Giải bài 3 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Miền không bị gạch ở mỗi Hình 12a, 12b là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào cho ở dưới đây?

 

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x + y < 2\\x >  - 3\\y \ge  - 1\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}y < x\\x \le 0\\y >  - 3\end{array} \right.\)

c) \(\left\{ \begin{array}{l}y >  - x + 1\\x \le 2\\y < 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các đường thẳng dạng trên mỗi hình.

Với các đường thẳng x=a, nếu phần không bị gạch bên phải thì bất phương trình tương ứng là \(x < a\) hoặc \(x \le a\), ngược lại sẽ là \(x > a\) hoặc \(x \ge a\).

Với các đường thẳng y=b, nếu phần không bị gạch bên trên thì bất phương trình là \(y > b\) hoặc \(y \ge b\), ngược lại sẽ là \(y < b\) hoặc \(y \le b\).

Với các đường thẳng \(y = ax + b\) cắt hai trục thì thay tọa độ điểm thuộc miền nghiệm vào, nếu vế trái nhỏ hơn vế phải thì bất phương trình là \(y < ax + b\) hoặc \(y \le ax + b\), ngược lại thì bất phương trình là \(y > ax + b\) hoặc \(y \ge ax + b\).

Lời giải chi tiết

Hình 12a

Ta thấy các đường thẳng trên hình là \(y = 1;x = 2;y =  - x + 1\)

Từ các phương trình trên thì ta chọn luôn là câu c mà không cần xét tiếp.

Hình 12b.

Ta thấy các đường thẳng trên hình là \(y =  - 1;x =  - 3;x + y =  - 2\)

Từ các phương trình trên thì ta chọn luôn là câu a mà không cần xét tiếp


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm