Bài 3 trang 103 SBT sử 8


Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ Trong công nghiệp, thực dân Pháp tập trung vào công nghiệp chế biến.

☐ Thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải để phục vụ cho việc phát triển kinh tế của thuộc địa.

☐ Hàng hoá của Pháp và hàng hoá các nước khác nhập khẩu vào Việt Nam bị đánh thuế rất nặng.

☐ Chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp đã có tác dụng "khai hoá văn minh" cho người bản địa, làm cho người bản địa tin theo văn minh phương Tây.

☐ Giai cấp nông dân Việt Nam rất hăng hái tham ra cách mạng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam (1897 – 1914) – Vùng nông thôn, mục 4. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp (1897 – 1914), mục 5. Chính sách kinh tế của Pháp (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 5 

Sai: 2, 3, 4 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

 • Bài 5 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam

 • Bài 6 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động

 • Bài 7 trang 104 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 104 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

 • Bài 2 trang 102 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 102 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.