Giải bài 3 SBT Sinh học 12 trang 49


Giải bài 3 SBT Sinh học 12 trang 49. Hiện tượng ưu thế lai là gì? Nêu cơ sở di truyền học, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp tạo giống mới có ưu thế lai.

Đề bài

Hiện tượng ưu thế lai là gì? Nêu cơ sở di truyền học, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp tạo giống mới có ưu thế lai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Ưu thế lai 

Lời giải chi tiết

- Khái niệm: Ưu thế lai là hiện tượng thế hệ con lai Fcó sức sống vượt trội so với các cá thể ở thế hệ bố mẹ. Ưu thế lai thường biểu hiện ở khả năng chống chịu tốt, tốc độ sinh trưởng, phát triển nhanh, năng suất cao

- Cơ sở di truyền học: Cơ sở di truyền học của hiện tượng ưu thế lai tuy chưa được thực nghiệm làm sáng tỏ nhưng giả thuyết được nhiều người công nhận là thuyết siêu trội dựa trên hiện tượng con lai giữa 2 dòng thuần có biểu hiện ưu thế lai vượt trội so với bố mẹ. Ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở Fvà giảm nhanh khi cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần vì các gen trở về trạng thái đồng hợp.

- Ưu điểm: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F1nên nếu duy trì được các dòng thuần bố mẹ, người ta nhanh chóng tạo được giống lai thế hệ F1 dùng làm sản phẩm, không dùng làm giống (lai kinh tế)

- Nhược điểm: Việc xác định tổ hợp cho ưu thế lai rất tốn thời gian và công sức, phải tiến hành nhiều thí nghiệm lai thuận nghịch mới tìm được tổ hợp lai mong muốn. Ưu thế lai rất khó duy trì qua các thế hệ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 50

  Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 50. Nêu các bước tiến hành, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến

 • Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 51

  Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 51. Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ tế bào.

 • Giải bài 6 SBT Sinh học 12 trang 51

  Giải bài 6 SBT Sinh học 12 trang 51. Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ gen

 • Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 49

  Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 49. Giả sử mỗi gen trội quy định một đặc điểm có lợi.

 • Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 48

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 48. Trình bày các bước chọn giống vật nuôi, cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Cho một ví dụ minh hoạ và phân tích ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD