Bài 2 trang 139 SBT sử 10


Giải bài tập 2 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai trong các câu sau:

☐ Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

☐ Máy Gien-ni do Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra.

☐ Máy hơi nước ra đời khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh.

☐ Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

☐ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

☐ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh và mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết

Đ Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

Đ Máy Gien-ni do Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra.

Đ Máy hơi nước ra đời khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh.

Đ Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

Đ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

Đ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 139 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây

 • Bài 4 trang 140 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào 3 cột bên phải sao cho đúng với cuộc cách mạng

 • Bài 5 trang 140 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Sự kiện nào chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh

 • Bài 1 trang 138 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 138 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí