Bài 2 trang 130 SBT sử 10


Giải bài tập 2 trang 130 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...)

Đề bài

Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

1. Ngòi nổ của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là sự kiện ...

2. Lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ...

3. Tháng 7 - 1776, Đại hội thông qua ...

4. Bước ngoặt của cuộc chiến tranh là sự kiện ở ...

5. Thắng lợi quyết định chấm dứt chiến tranh là ở ...

6. Hoà ước giữa Anh và 13 thuộc địa được kí kết tại ...

7. Hiến pháp nước Mĩ thông qua năm ...

8. Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cộng hoà liên bang, tổ chức theo nguyên tắc ...    

9. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Lời giải chi tiết

1. Ngòi nổ của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là sự kiện “chè Bô-xtơn”

2. Lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn

3. Tháng 7 - 1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập

4. Bước ngoặt của cuộc chiến tranh là sự kiện ở chiến thắng Xa-ra-tô-ga (17 - 10 - 1777)

5. Thắng lợi quyết định chấm dứt chiến tranh là ở trận I-oóc-tao (1781)

6. Hoà ước giữa Anh và 13 thuộc địa được kí kết tại Véc-xai (Pháp)

7. Hiến pháp nước Mĩ thông qua năm 1787

8. Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cộng hoà liên bang, tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập

9. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nhận xét của em về bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ

 • Bài 4 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Vì sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh

 • Bài 5 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Qua nội dung hai bài vừa học, em hãy trình bày sự hiểu biết

 • Bài 1 trang 129 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 129 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí