Dựa vào bảng 5.3 nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh.

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào bảng 5.3, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh?

Lời giải chi tiết

Tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh có sự chênh lệch rất lớn:

- 10% dân cư nhóm nước giàu nhất có tỉ trọng thu nhập GDP chiếm tới trên 1/3 GDP cả nước (Ghi-lê: 47%, Pa-na-ma: 43,3%, Mê-hi-cô: 43,1%, Ha-mai-ca: 30,3%).

- Trong khi, 10% dân cư nghèo nhất chỉ chiếm từ 0,7% đến dưới 3% GDP (Pa-na-ma: 0,7%, Me-hi-co: 1%, Chi-lê: 1,2%, Ha-mai-ca: 2,7%)

⟹ Phản ánh sự chênh lệch giàu - nghèo vô cùng lớn giữa các nhóm dân cư ở châu Phi.

 loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu