Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Cho tập hợp \(A = \left\{ {1, - 2,3, - 4,5, - 6} \right\}.\)

a) Hãy tìm tập hợp B các số đối  của các số trong tập hợp A.

b) Hãy tìm tập hợp C các số đối của các số trong tập B. So sánh 2 tập A và C.

Câu 2. (6 điểm) Cho 2 số a, b như bảng dưới. Hãy điền vào ô trống giá trị của \(\left( {a + b} \right)\left( {a - 1} \right)\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm gốc được gọi là hai số đối nhau. Khi đó, mỗi số được gọi là số đối của số kia.


Lời giải chi tiết:

Câu 1.

a) \(B = \left\{ { - 1,2, - 3,4, - 5,6} \right\}.\)

b) C trùng A.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tính rồi điền kết quả vào bảng

Lời giải chi tiết:

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí