Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG bài 1

Câu 1. (4 điểm) Hãy rút gọn các phân số sau đây :

a)\({{111} \over {333}},\) \({{1717} \over {2929}},\) \({{3344} \over {1212}}\) ;                   

 b) \({{20082008} \over {20092009}}.\)

Câu 2. (6 điểm) Tìm các số nguyên x và y biết rằng :

a) \({2 \over x} = {3 \over {1345}}\) ;                                      

b) \({x \over y} = {{22} \over {35}}.\)

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

Tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu, rồi chia cả tử và mẫu cho UCLN 

Lời giải chi tiết:

a) \({{111} \over {333}} = {1 \over 3}\) ; \({{1717} \over {2929}} = {{17.\left( {100 + 1} \right)} \over {29\left( {100 + 1} \right)}} = {{17} \over {29}}\) ; \({{3344} \over {1212}} = {{4.825 + 4.11} \over {4.3.100 + 4.3}} = {{836} \over {303}}.\)

b) \({{20082008} \over {20092009}} = {{2008\left( {10000 + 1} \right)} \over {2009\left( {10000 + 1} \right)}} = {{2008} \over {2009}}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

a) Quy đồng tử số hai phân số rồi suy ra x

b) Quy đồng mẫu số hai phân số rồi suy ra x,y

Lời giải chi tiết:

a) \({2 \over x} = {3 \over {1345}} \Leftrightarrow {{2.3} \over {3x}} = {{2.3} \over {2.1345}}\) hay \(3x = 2.1345.\)

Vì 1345 không chia hết cho 3 nên không tồn tại số nguyên x ;

b) \({x \over y} = {{22} \over {35}} \Leftrightarrow x = 22t,\) \(y = 35t,\) \(t \in \mathbb Z.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.