Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (6 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\left[ {400 - \left( {40:{2^3} + {{3.5}^3}} \right)} \right]:5\)             

b) \({{{{22}^2} - {{11}^2}} \over {11}}\)

Câu 2. (4 điểm) Cho \(n = \overline {ab}  + \overline {ba} \). Chứng minh rằng n chia hết cho 11.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: 

- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

-Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc: Ngoặc tròn (), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { } ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông, cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn.

Lời giải chi tiết:

Câu 1. Ta có:

a) \(\left[ {400 - \left( {40:{2^3} + {{3.5}^3}} \right)} \right]  :5 \)

\(\;\;\;= {{400} \over 5} - \left( {{{40} \over {8.5}} + {{{{3.5}^3}} \over 5}} \right) = 4\) ;

b) \({{{{22}^2} - {{11}^2}} \over {11}} = {{{{\left( {2.11} \right)}^2}} \over {11}} - {{{{11}^2}} \over {11}} \)

\(\;\;\;= 4.11 - 11 = 33\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\overline {ab}=10a+b\)

Lời giải chi tiết:

Câu 2. Ta có

\(n = \overline {ab}  + \overline {ba}  = 10a + b + 10b + a \)\(\;= 11a + 11b = 11\left( {a + b} \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.