Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) khi thực hiện phép tính \((12 +27) : 3\), cách thực hiện nào sau đây là đúng?

\(A.\;12 + 27 = 39; 39 : 3 = 13\). Kết quả là 13;

\(B.\;12 : 3 = 4; 4 + 27 = 31.\) Kết quả là 31;

\(C.\;27 : 3 = 9; 12 + 9 = 21.\) Kết quả là 21.

Câu 2. (8 điểm) Cho các số \(a = 5, b = 2, c = 3, d= 5\). Hãy điền kết quả vào ô trống trong bảng sau:

a + 1

ab - 2

cd - ab

(a + c) – b + d

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc trước rồi  thực hiện phép chia

2.Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân và chia sau đó cộng và trừ

Lời giải chi tiết

Câu 1. \(A. \;12+ 27 = 39; 39 : 3 = 13\). Kết quả : 13.

Câu 2. Kết quả là:

a + 1

ab - 2

cd - ab

(a + c) – b + d

6

8

5

11

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí