Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Thực hiện các phép tính sau đây :

a)\( - {1 \over 2} + {2 \over 3} - {3 \over 4} + {4 \over 5}\) ;                       

b)  \({1 \over 2} + {2 \over 9} - {3 \over 4} - {4 \over 5}.\)

Câu 2. (6 điểm) Chứng minh các phân số sau đây bằng nhau :

a)\({{121212} \over {131313}}\) và \({{12121212} \over {13131313}}\) ;

b) \({{3210 - 34} \over {4170 - 41}}\) và \({{6420 - 68} \over {8340 - 82}}.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính từ trái qua phải

Lời giải chi tiết:

a) \( - {{30} \over {60}} + {{40} \over {60}} - {{45} \over {60}} + {{48} \over {60}} = {{13} \over {60}}\)          

b) \({{90} \over {180}} + {{40} \over {180}} - {{135} \over {180}} - {{144} \over {180}} =  - {{149} \over {180}}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

a, \(\frac{{\mathop {ababab}\limits^{\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_} }}{{\mathop {cdcdcd}\limits^{\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_} }} = \frac{{\mathop {ab}\limits^{\_\_\_} }}{{\mathop {cd}\limits^{\_\_\_} }}\)

b, Tính và rút gọn

Lời giải chi tiết:

Câu 2.

a) \({{121212} \over {131313}} = {{12} \over {13}}\) ;  \({{12121212} \over {13131313}} = {{12} \over {13}}.\)

b) \({{3210 - 34} \over {4170 - 41}} = {{3176} \over {4129}} = {{6420 - 68} \over {8340 - 82}}.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.