Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Cho A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3; B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6.

a) Chứng tỏ rằng: Mọi phần tử của tập hợp B đều là phần tử của tập hợp A.

b) Tập hợp B như thế người ta gọi là tập hợp con của tập hợp A. Em hãy lấy ví dụ khác để minh họa tập hợp con.

Câu 2. (5 điểm) Cho dãy số: \(1, 5, 9, 13,...\)

a) Em hãy tìm một quy luật dễ thấy của dãy số trên

b) Tìm số thứ 12 của dãy số trên

LG bài 1

Phương pháp giải:

Mọi số tự nhiên chia hết cho 6 đều chia hết cho 3 

Mọi số tự nhiên chia hết cho 8 đều chia hết cho 4

Lời giải chi tiết:

Câu 1.

a) Ta biết rằng: Mọi số tự nhiên chia hết cho 6 đều chia hết cho 3 nên: Mọi phần tử của tập hợp B đều là phần tử của tập hợp A.

b) Tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 8 là con của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4.

LG bài 2

Phương pháp giải:

a,Xét hiệu của 2 số liên tiếp

b,Ta có thể làm theo 2 cách:

Cách 1: Liệt kê

Cách 2: Dựa vào quy luật để tính 

Lời giải chi tiết:

Câu 2. Cho dãy số: \(1, 5, 9, 13,...\)

a) Ta thấy: \(5 – 1 = 9 – 5 = 13 – 9 =…=4\)

Vậy dãy số trên có quy luật là: số sau hơn số đứng ngay trước nó là 4.

b) Có 2 cách tìm số thứ 12:

Cách 1: Liệt kê

\(1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45,…\)

Số hạng thứ 12 là 45

Cách 2: Vì số sau hơn số đứng ngay trước nó là 4 nên khoảng cách giữa 2 số là 4

Vì thế số thứ 12 là: \(1 + 11 . 4 = 45.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.