Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (6 điểm) Hãy thay dấu * bằng một chữ số, biết rằng số sau đây chia hết cho 3 và 5.

a) \(\overline {12*} \) ;                

b) \(\overline {34*} \) .

Câu 2. (4 điểm) Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 9.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Các số có chữ số tận cùng là 0;5 thì chia hết cho 5

Lời giải chi tiết:

Câu 1. Xem dấu hiệu số chia hết cho 3 và số chia hết cho 5.

a) Để \(\overline {12*} \) chia hết cho 5 thì \(*=0\) hoặc \(*=5\)

+) \(*=0\) Ta có tổng các chữ số là: \(1+2+0=3\) nên  \(\overline {12*} \) chia hết cho 3

+) \(*=5\) Ta có tổng các chữ số là: \(1+2+5=8\) nên  \(\overline {12*} \)  không chia hết cho 3

Vậy số cần tìm là:120.

b) Để \(\overline {34*} \) chia hết cho 5 thì \(*=0\) hoặc \(*=5\)

+) \(*=0\) Ta có tổng các chữ số là: \(3+4+0=7\) nên \(\overline {34*} \) không chia hết cho 3

+) \(*=5\) Ta có tổng các chữ số là: \(3+4+5=12\) nên \(\overline {34*} \) chia hết cho 3

Vậy số cần tìm là: 345.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết:

Câu 2. Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9.

Vậy số cần tìm là: 108.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.