Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Chương 3 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Chương 3 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy điền vào ô trống số hợp lí :

a

\( - {1 \over 5}\)

\({3 \over 4}\)

\({3 \over 4}\)

 

b

 

\( - {5 \over 8}\)

 

\( - {3 \over 4}\)

\(a + b\)

\({2 \over {15}}\)

 

\({5 \over 8}\)

\({5 \over 8}\)

Câu 2. (8 điểm)

Một cửa hàng bán gạo có hai loại : loại 1 và loại 2 với tổng số là 150kg. Số gạo loại 1 nhiều hơn số gạo loại 2 là 30kg. Tính tỉ số phần trăm mỗi loại gạo.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Tính và điền vào bảng

Lời giải chi tiết:

Câu 1.

a

\( - {1 \over 5}\)

\({3 \over 4}\)

\({3 \over 4}\)

\({{11} \over 8}\)

b

\({1 \over 5}\)

\( - {5 \over 8}\)

\( - {1 \over 8}\)

\( - {3 \over 4}\)

\(a + b\)

\({2 \over {15}}\)

\({1 \over 8}\)

\({5 \over 8}\)

\({5 \over 8}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tính khối lượng gạo loại 1 và loại 2 sau đó tính phần trăm khối lượng gạo loại 1 và 2

Lời giải chi tiết:

Câu 2.

Số kg gạo loại 2 là:

\((150-30):2=60\) (kg)

Số kg gạo loại 1 là: 

\( 150 - 60 = 90) (kg)

Phần trăm khối lượng gạo loại 1 là: 

\({{90} \over {150}}.100 = 60\% \)

Phần trăm khối lượng gạo loại 2 là: 

\(100\%-60\%=40\%\)

Vậy gạo loại 1 chiếm 60% ; gạo loại 2 chiếm 40%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.