Chương 10. Châu Âu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 111 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 111 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 51.1 - Lược đồ tự nhiên châu Âu, tr.153 SGK, hãy:

Xem lời giải

Câu 2 trang 111 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 111 sách bài tập Địa lí 7, Dùng gạch nối, nối những ô chữ dưới đây để nêu đúng sự phân bố, đặc điểm của núi già, núi trẻ, đồng bằng châu Âu:

Xem lời giải

Câu 3 trang 112 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 112 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 112 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 112 sách bài tập Địa lí 7, Nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng sự phân bố thực vật ở châu Âu:

Xem lời giải

Câu 5 trang 112 SBT địa 7

Giải câu 5 trang 112 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 54.1 - Lược đồ tự nhiên châu Âu, tr. 153 SGK, em hãy:

Xem lời giải

Câu 1 trang 113 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 113 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 2 trang 113 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 113 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 114 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 114 sách bài tập Địa lí 7, Chọn từ thích hợp ghi vào ô trống trong sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 4 trang 114 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 114 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 115 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 115 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 51.2 - Lược đồ khí hậu châu Âu, tr. 155 SGK, em hãy

Xem lời giải

Câu 2 trang 117 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 117 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 53.1 - Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu, tr. 159 SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa theo gợi ý cụ thể sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 118 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 118 sách bài tập Địa lí 7, Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với lát cắt các thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 1 trang 118 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 118 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 54.1 tr. 160 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 119 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 119 sách bài tập Địa lí 7, Cho hai ô chữ:

Xem lời giải

Câu 3 trang 119 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 119 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào những câu dưới đây: - Tây Âu và Trung Âu có nhiều vùng có mật độ dân số cao (các đồng bằng, các thung lũng lớn, các vùng duyên hải) trên 125 người/km2.

Xem lời giải

Câu 4 trang 120 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 120 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 54.3 tr.162 SGK, hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 120 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 120 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 2 trang 121 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 121 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ về ngành kinh tế nông nghiệp ở châu Âu.

Xem lời giải

Câu 3 trang 121 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 121 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 4 trang 122 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 122 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất