Chương 9. Châu Đại Dương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 107 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 107 sách bài tập Địa lí 7, Căn cứ vào bảng số liệu tr.147 SGK, em hãy:

Xem lời giải

Câu 1 trang 106 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 106 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 48.1 - Lược đồ tự nhiên châu Đại Dương, tr. 144 SGK, kết hợp với SGK, hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 2 trang 106 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 106 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 106 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 106 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 48.2, tr.145 SGK, nêu đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương

Xem lời giải

Câu 4 trang 107 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 107 sách bài tập Địa lí 7, Hãy ghi Đ vào ô vuông ý trả lời đúng, chữ S vào ô vuông ý trả lời sai.

Xem lời giải

Câu 2 trang 108 sách bài tập Địa lí 7

Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 108 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 108 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 4 trang 108 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 108 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu thống kê tr.148 SGK, em hãy:

Xem lời giải

Câu 1 trang 109 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 109 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 48.1 tr. 144, hình 50.1 tr. 151 SGK, em hãy:

Xem lời giải

Câu 2 trang 109 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 109 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào các hình 48.1 tr. 144, hình 50.2 và 50.3 tr. 152 SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất