Phần 1. Thành phần nhân văn của môi trường

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Câu 1 trang 5 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 5 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy cho biết tác dụng của việc điều tra dân số.

Xem lời giải

Câu 2 trang 6 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 6 SBT địa 7, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011. b) Qua biểu đồ đã vẽ, rút ra những nhận xét bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 7 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 7 SBT địa 7, Dựa vào vốn hiểu biết và sơ đồ dưới đây: Hãy nêu những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự bùng nổ dân số.

Xem lời giải

Câu 3 trang 7 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 7 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân và hậu quả của sự bùng nổ dân số:

Xem lời giải

Câu 1 trang 8 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 8 SBT địa 7, Em hãy nối ô chữ 1, 2 với các ô chữ ở cột giữa để được một sơ đồ đúng:

Xem lời giải

Câu 2 trang 8 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 8 SBT địa 7, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011. b) Tính mật độ dân số của các châu lục, ghi vào bảng trên. Nêu nhận xét.

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SBT địa 7

Nối các ô chữ ở cột A, cột B và cột C sao cho đúng

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 10 SBT địa 7, Hãy chọn một trong hai cụm từ: quang cảnh nông thôn, quang cảnh đô thị để điền vào ô trống trong các sơ đồ sau sao cho thích hợp:

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 10 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Hãy cho biết các hoạt động kinh tế chủ yếu và sự phân bố nhà ở của kiểu quần cư nông thôn?

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 11 SBT địa 7, Dựa vào SGK, bài giảng của thầy cô giáo và vốn hiểu biết, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 11 SBT địa 7, Hãy điền kí hiệu thể hiện đúng vị trí của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới năm 2000 vào lược đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 12 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 12 SBT địa 7, Quan sát hình 4.2 và 4.3 tr.13 SGK, em hãy: a) So sánh hình dạng tháp tuổi TP. Hồ Chí Minh tại hai thời điểm năm 1989 và năm 1999. b) Qua hình dạng của tháp tuổi, cho biết kết cấu dân số theo độ tuổi của TP. Hồ Chính Minh đã thay đổi như nào sau 10 năm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 13 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 13 SBT địa 7, Quan sát hình 4.4. Lược đồ phân bố dân cư châu Á, tr.14 SGK, em hãy đọc lược đồ này và ghi tiếp vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây: a) Những khu vực tập trung đông dân là: Nam Á, ... b) Những khu vực tập thưa đông dân là: Bắc Á, ... c) Những khu vực có các đô thị lớn là: - Đông Á (Nhật Bản, ... ) - Nam Á (... ) - Đông Nam Á ( In-đô-nê-xi-a,... ) d) Như vậy, sự phân bố dân cư ở châu Á ...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất