Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Câu 1 trang 31 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 31 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 2 trang 31 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 31 SBT địa 7, Chọn các cụm từ: khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu địa trung hải ghi vào các sơ đồ dưới đây sao cho chính xác:

Xem lời giải

Câu 3 trang 32 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 32 SBT địa 7, Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ý trả lời đúng, chữ S vào ô vuông ý trả lời sai. Những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa là a) đợt không khí lạnh b) đợt không khí nóng c) gió Tây ôn đới d) hải lưu nóng đ) diện tích đới rộng, chiếm một nửa diện tích nổi trên Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 4 trang 32 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 32 SBT địa 7, Nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng sự phân bố của từng loại khí hậu ôn đới.

Xem lời giải

Câu 5 trang 32 SBT địa 7

Giải câu 5 trang 32 SBT địa 7, Hãy chọn các cụm từ sau: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông ghi vào các ô còn trống trong sơ đồ sao cho đúng với đặc điểm của từng mùa ở môi trường đới ôn hòa.

Xem lời giải

Câu 6 trang 33 SBT địa 7

Giải câu 6 trang 33 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải