Đề kiểm tra học kì 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 78 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 78 sách bài tập Địa lí 7, Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít sống chủ yếu ở

Xem lời giải

Câu 2 trang 78 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 78 sách bài tập Địa lí 7, Dân cư phân bố tập trung ở

Xem lời giải

Câu 3 trang 78 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 78 sách bài tập Địa lí 7, Dân số thế giới năm 2011 khoảng

Xem lời giải

Câu 4 trang 78 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 78 sách bài tập Địa lí 7, Những thuận lợi về tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng là

Xem lời giải

Câu 5 trang 78 SBT địa 7

Giải câu 5 trang 78 sách bài tập Địa lí 7, Chỉ số phát triển con người (HDI) không bao gồm

Xem lời giải

Câu 6 trang 78 SBT địa 7

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 7, Đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường hoang mạc là

Xem lời giải

Câu 7 trang 78 SBT địa 7

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 7, Dân số tăng nhanh là do

Xem lời giải

Câu 1 trang 79 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 79 sách bài tập Địa lí 7, Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên châu Phi đối với sự phát triển kinh tế.

Xem lời giải

Câu 2 trang 79 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 79 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình dưới đây:

Xem lời giải

Các chương, bài khác