Bài 53: Thực hành : Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu