Chương 6. Châu Phi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 60 SBT địa 7 Câu 1 trang 60 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 60 SBT địa 7, Dựa vào hình 26.1, tr.83 trong SGK: Em hãy: a) Ghi lên lược đồ tên những biển và đại dương tiếp giáp với châu Phi.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 61 SBT địa 7 Câu 2 trang 61 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 61 SBT địa 7, Ghi trên hình 6 tên các con sông lớn : các khối núi, các dãy núi lớn, các bồn địa, các sơn nguyên, các hồ lớn ở châu Phi.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 61 SBT địa 7 Câu 3 trang 61 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 61 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ sau:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 62 SBT địa 7 Câu 4 trang 62 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 62 SBT địa 7, Nêu những thuận lợi và khó khăn của địa hình châu Phi đối với sản xuất nông nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 62 SBT địa 7 Câu 1 trang 62 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 62 SBT địa 7, Quan sát hình 27.1 - Lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi, tr.85 SGK, em hãy: Nhận xét về lượng mưa của châu Phi theo gợi ý dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 62 SBT địa 7 Câu 2 trang 62 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 62 SBT địa 7, Trong các ý dưới đây, hãy đánh dấu x vào ô vuông ý không thuộc về đặc điểm khí hậu châu Phi.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 63 SBT địa 7 Câu 3 trang 63 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 63 SBT địa 7, Dựa vào hình 27.3 - Lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi, tr.86 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ sau:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 63 SBT địa 7 Câu 4 trang 63 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 63 SBT địa 7, Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ở câu đúng, chữ S vào ô vuông ở câu sai: Những khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 64 SBT địa 7 Câu 1 trang 64 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 64 SBT địa 7, Quan sát hình 27.2 - Lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi, tr.86 SGK, em hãy : a) Hoàn thiện nhận xét về sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi dưới đây.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 65 SBT địa 7 Câu 2 trang 65 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 65 SBT địa 7, Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa 9 (hình 28.1, tr.88 SGK) theo gợi ý cụ thể dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 67 SBT địa 7 Câu 1 trang 67 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 67 SBT địa 7, Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, hãy nêu nhận xét về sự phân bố dân cư châu Phi bằng cách chọn các cụm từ (đều, không đều, tập trung đông, thưa thớt) điền vào chỗ trống và hoàn chỉnh các câu dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 67 SBT địa 7 Câu 2 trang 67 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 67 SBT địa 7, Dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 67 SBT địa 7 Câu 3 trang 67 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 67 SBT địa 7, Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư châu Phi, tr.90 SGK, em hãy: a) Nêu tên các thành phố có trên 1 triệu người.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 68 SBT địa 7 Câu 4 trang 68 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 68 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn chính đang cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 68 SBT địa 7 Câu 1 trang 68 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 68 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 69 SBT địa 7 Câu 2 trang 69 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 69 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 69 SBT địa 7 Câu 3 trang 69 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 69 SBT địa 7, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời đúng: Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 70 SBT địa 7 Câu 4 trang 70 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 70 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 70 SBT địa 7 Câu 5 trang 70 SBT địa 7

Giải câu 5 trang 70 SBT địa 7, Qua sơ đồ dưới đây:Em hãy: Kết hợp với SGK và vốn hiểu biết, nêu nhận xét khái quát về công nghiệp châu Phi và nguyên nhân làm cho công nghiệp châu Phi kém phát triển.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 71 SBT địa 7 Câu 1 trang 71 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 71 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài