Chương 3. Môi trường hoang mạc. Hoạt động sống của con người ở hoang mạc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 46 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 46 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 2 trang 46 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 46 SBT địa 7, Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy: a) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Xa-ha-ra (đới nóng). b) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Gô-bi (đới ôn hòa). c) Nêu sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

Xem lời giải

Câu 3 trang 47 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 47 SBT địa 7, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời sai: Cách thích nghi của động vật với môi trường hoang mạc là:

Xem lời giải

Câu 4 trang 47 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 47 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 5 trang 47 SBT địa 7

Giải câu 5 trang 47 SBT địa 7, Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây: Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong các hoang mạc. a) Đúng b) Sai

Xem lời giải

Câu 1 trang 48 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 48 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Kết hợp quan sát hình 20.1 và hình 20.2 tr.64 SGK, hãy mô tả sơ lược quang cảnh môi trường hoang mạc.

Xem lời giải

Câu 2 trang 48 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 48 SBT địa 7, Với các ô chữ bên phải, hãy lập một sơ đồ và đặt tên cho sơ đồ này:

Xem lời giải

Câu 3 trang 49 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 49 SBT địa 7, Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 4 trang 49 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 49 SBT địa 7, Qua sơ đồ dưới đây: Em hãy trả lời câu hỏi: Tại sao diện tích hoang mạc trên thế giới ngày càng mở rộng?

Xem lời giải

Câu 5 trang 49 SBT địa 7

Giải câu 5 trang 49 SBT địa 7, Quan sát hình 20.3 và 20.6 tr.65 66 SGK, kết hợp vốn hiểu biết, hãy nêu những biện pháp để cải tạo hoang mạc và ngăn chặn quá trình hoang mạc hóa.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất