Chương 7. Châu Mĩ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 82 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 82 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 35.1 - Lược đồ tự nhiên châu Mĩ, tr.110 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 82 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 82 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các thành chủng tộc người ở châu Mĩ

Xem lời giải

Câu 3 trang 83 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ sự phân bố của các tộc người bản địa châu Mĩ và hoạt động kinh tế chính của họ:

Xem lời giải

Câu 4 trang 83 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 83 sách bài tập Địa lí 7, Hãy nối những ý ở cột A với những ý ở cột B để được những câu đúng

Xem lời giải

Câu 1 trang 83 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK và bài giảng của thầy cô giáo, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 2 trang 84 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 84 sách bài tập Địa lí 7, Qua sơ đồ em vừa hoàn thành ở câu 1, hãy cho biết tại miền núi Cooc-đi-e và miền núi A-pa-lat ở Bắc Mĩ có thể phát triển được những ngành kinh tế nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 84 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 84 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 36.3 - Lược đồ các kiểu khí hậu Bắc Mĩ, tr.115 SGK và dựa vào SGK, vốn hiểu biết, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem chi tiết

Câu 4 trang 85 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 85 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 36.2 và 36.3 tr.114, 115 SGK, nêu tên và sự phân bố các kiểu rừng ở Bắc Mĩ

Xem lời giải

Câu 1 trang 85 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 85 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 37.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ, tr.116 SGK, em hãy:

Xem lời giải

Câu 2 trang 86 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 86 sách bài tập Địa lí 7, Căn cứ vào câu dưới đây:"Số dân thành thị Bắc Mỹ chiếm 76% dân số"

Xem lời giải

Câu 3 trang 86 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 86 sách bài tập Địa lí 7, Chọn câu đúng nhất. Hệ thống siêu đô thị của Bắc Mĩ nằm ở

Xem lời giải

Câu 4 trang 86 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 86 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 37.1, tr.116 SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 87 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 87 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ điều kiện và nguyên nhân làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển ở trình độ cao:

Xem lời giải

Câu 2 trang 87 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 87 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng thống kê dưới đây (năm 2001):

Xem lời giải

Câu 3 trang 88 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 88 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 38.2 - Lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ, tr.120 SGK, em hãy:

Xem lời giải

Câu 4 trang 88 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 88 sách bài tập Địa lí 7, Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây: Một hạn chế của sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nhiều nông sản có giá thành cao nên bị cạnh tranh mạnh trên thị trường.

Xem lời giải

Câu 1 trang 89 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 89 sách bài tập Địa lí 7, Hãy chọn các cụm từ: các ngành công nghiệp truyền thống, các ngành công nghiệp mới ghi vào ô trống trong các sơ đồ về các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ dưới đây sao cho chính xác:

Xem lời giải

Câu 2 trang 89 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 89 sách bài tập Địa lí 7, Qua sơ đồ dưới đây:Em hãy: Phân tích khả năng cạnh tranh của khối kinh tế này.

Xem lời giải

Câu 3 trang 90 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 90 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu tr. 124 SGK em hãy:

Xem lời giải

Câu 4 trang 90 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 90 sách bài tập Địa lí 7, Hãy nối cột A (tên nước) với các ý ở cột B (vùng công nghiệp phát triển) để đúng các vùng công nghiệp phát triển của các nước Bắc Mĩ.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất