Giải câu 3 trang 86 SBT địa 7


Giải câu 3 trang 86 sách bài tập Địa lí 7, Chọn câu đúng nhất. Hệ thống siêu đô thị của Bắc Mĩ nằm ở

Đề bài

Chọn câu đúng nhất. 

Hệ thống siêu đô thị của Bắc Mĩ nằm ở

a) quanh vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.

b) vùng đông nam Ca-na-đa và đông Hoa Kì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đô thị hóa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Hệ thống siêu đô thị của Bắc Mĩ nằm ở quanh vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.

Chọn: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí