Chương 1. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Câu 1 trang 21 SBT Địa lí 7

Dựa vào nội dung bảng dưới đây: a) Em hãy đặt tên cho bảng trên. b) Nêu những thuận lợi của khí hậu môi trường đới nóng với sản xuất nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 2 trang 22 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 22 SBT địa 7, Hãy đánh dấu x vào ông vuông ý em cho là đúng nhất: Những khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là: a) xói mòn đất. b) lụt lội. c) hạn hán. d) diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng. đ) tất cả các ý trên.

Xem lời giải

Câu 3 trang 22 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 22 SBT địa 7, Câu dưới đây đúng hay sai. Biện pháp khắc phục khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là phát triển công tác thủy lợi và tăng cường trồng cây che phủ mặt đất. a) Đúng b) Sai

Xem lời giải

Câu 4 trang 22 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 22 SBT địa 7, Hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 23 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 23 SBT địa 7, Dựa vào bảng thống kê dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á.

Xem lời giải

Câu 2 trang 24 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 24 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng và những biện pháp khắc phục:

Xem lời giải

Câu 3 trang 24 SBT địa 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Xem lời giải

Câu 4 trang 25 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 25 SBT địa 7, Vẽ mũi tên nối các ô chữ và điền nội dung còn thiếu vào các ô sao cho đúng.

Xem lời giải

Câu 1 trang 25 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 25 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Hãy nêu nguyên nhân của đô thị hóa quá nhanh ở đới nóng và hậu quả của hiện tượng đó.

Xem lời giải

Câu 2 trang 26 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 26 SBT địa 7, Em hãy cho biết các cụm từ sau, điền vào các ô còn trống trong sơ đồ sao cho hợp lí. - Làm công nhân. - Khai hoang, lập trang trại hay làm công trong các đồn điền. - Nuôi trồng hải sản. - Để ìm kiếm việc làm.

Xem lời giải

Câu 3 trang 26 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 26 SBT địa 7, Quan sát hình 3.3 - Lược đồ các siêu thị trên thế giới có từ 8 triệu dân trở lên - năm 2000 (tr.11 SGK) a) Em hãy kể tên các siêu đô thị (trên 8 triệu dân) ở đới nóng năm 2000. b) Kết hợp vốn hiểu biết, hãy nêu nhận xét về sự phát triển dân số đô thị ở đới nóng so với đới ôn hòa.

Xem lời giải

Câu 4 trang 27 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 27 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: a) Em hãy phân tích hậu quả của đô thị hóa quá nhanh. Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh. b) Nêu các biện pháp để khắc phục hiện tượng này.

Xem lời giải

Câu 1 trang 28 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 28 SBT địa 7, Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng đặc điểm khí hậu của các loại môi trường đới nóng (Ví dụ: a-2):

Xem lời giải

Câu 2 trang 29 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 29 SBT địa 7, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm trong bảng. b) Từ biểu đồ trên, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm đó bằng cách ghi vào chỗ trống (…) trong các câu dưới đây và kết luận xem biểu đồ đó thuộc loại môi trường nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 30 sách bài tập Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất