Giải câu 2 trang 109 SBT địa 7


Đề bài

Dựa vào các hình 48.1 tr. 144, hình 50.2 và 50.3 tr. 152 SGK, em hãy

a) Hoàn thành sơ đồ sau:

b) Giải thích sự phân bố lượng mưa ở Ô-xtrây-li-a:

- Nơi mưa nhiều, trên 1501 mm/năm (phía đông đảo Niu Ghi-nê...) vì ...

- Nơi mưa ít, dưới 250mm/năm là vùng trung tâm lục địa và lan sát ra bờ biển phía tây. Nguyên nhân ...

c) Giải thích sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a bằng cách nhận xét các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở các ưạm : Bri-xbên, A-li-xơ Xprinh, Pớc.

- Trạm Bri-xbên

+ Về nhiệt độ:

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng ... 0C, tháng ...

Nhiột độ tháng cao nhất khoảng ... 0C, tháng ...

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm  ...

+ về lượng mưa:

Lượng mưa tháng nhiều nhất ... mm, tháng ...

Lượng mưa tháng thấp nhất ... mm, tháng ...

Lượng mưa cả năm là ... mm. Bri-xbên thuộc vùng đồng bằng ven biển phía đông Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa nhiều và mưa quanh năm vì: ...

- Trạm A-li-xơ xprinh

+ Về nhiêt độ : ...      

+ Về lượng mưa : ...

- Trạm Pơc

+ Về nhiệt độ : ...

+ Về lượng mưa : ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhậ xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Hoàn thành sơ đồ

b) Giải thích sự phân bố lượng mưa ở Ô-xtrây-li-a:

- Nơi mưa nhiều, trên 1501 mm/năm (phía đông đảo Niu Ghi-nê...) vì đây là nơi có khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm.

- Nơi mưa ít, dưới 250mm/năm là vùng trung tâm lục địa và lan sát ra bờ biển phía tây. Nguyên nhân vì chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn, đồng thời khu vực lục địa nằm trong vùng áp khí cao chí tuyến khó gây mưa.

c) Giải thích sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a bằng cách nhận xét các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở các ưạm : Bri-xbên, A-li-xơ Xprinh, Pớc.

- Trạm Bri-xbên

+ Về nhiệt độ:

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 15 0C, tháng 6, 7.

Nhiột độ tháng cao nhất khoảng 23 0C, tháng 12, 1.

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm tương đối ôn hòa, mát mẻ.

+ Về lượng mưa:

Lượng mưa tháng nhiều nhất 170 mm, tháng 1.

Lượng mưa tháng thấp nhất 60 mm, tháng 9.

Lượng mưa cả năm là 1150 mm. Bri-xbên thuộc vùng đồng bằng ven biển phía đông Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa nhiều và mưa quanh năm vì: có dòng biển nóng Đông Ô-xtrây-li-a chảy sát ven bờ.

- Trạm A-li-xơ xprinh

+ Về nhiêt độ: 

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 11 0C, tháng 7.

Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 26 0C, tháng 1.

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm trung bình, có sự chênh lệch giữa các tháng khá cao

+ Về lượng mưa: 

Lượng mưa tháng nhiều nhất 50 mm, tháng 12, 1.

Lượng mưa tháng thấp nhất 10 mm, tháng 7.

Lượng mưa cả năm là 274 mm. Trạm A-li-xơ xprinh thuộc vùng nằm sâu trong lục địa Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa ít và mưa quanh năm vì: chịu sự ảnh hưởng của hiệu ứng phơn và áp cao chí tuyến

- Trạm Pơc

+ Về nhiệt độ: 

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 12 0C, tháng 7.

Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 23 0C, tháng 1.

Như vậy, tại đây nhiệt độ quanh năm tương đối mát mẻ, có sự chênh lệch giữa các tháng khá cao.

+ Về lượng mưa: 

Lượng mưa tháng nhiều nhất 180 mm, tháng 6.

Lượng mưa tháng thấp nhất 10 mm, tháng 1.

Lượng mưa cả năm là 883 mm. Trạm Pơc thuộc vùng nam và đông lục địa Ô-xtrây-li-a, tại đây mưa mưa quanh năm, có sự chênh lệch lớn vì: chịu sự ảnh hưởng của địa hình, gió mang theo hơi nước mưa hết ở sườn đón gió.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.