Giải câu 2 trang 119 SBT địa 7


Giải câu 2 trang 119 sách bài tập Địa lí 7, Cho hai ô chữ:

Đề bài

Cho hai ô chữ:

Em có thể nối hai ô chữ trên với ô chữ nào trong sơ đồ dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư châu Âu - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
  • Giải câu 3 trang 119 SBT địa 7

    Giải câu 3 trang 119 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào những câu dưới đây: - Tây Âu và Trung Âu có nhiều vùng có mật độ dân số cao (các đồng bằng, các thung lũng lớn, các vùng duyên hải) trên 125 người/km2.

  • Giải câu 4 trang 120 SBT địa 7

    Giải câu 4 trang 120 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 54.3 tr.162 SGK, hoàn thành bảng dưới đây:

  • Giải câu 1 trang 118 SBT địa 7

    Giải câu 1 trang 118 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 54.1 tr. 160 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí