CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

Bình chọn:
4.5 trên 95 phiếu
Lý thuyết chu vi hình tròn Lý thuyết chu vi hình tròn

Lấy bìa cứng, vẽ và cắt một hình tròn có bán kính 2cm.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 86 SGK toán 5 Bài 1 trang 86 SGK toán 5

Giải bài 1 trang 86 SGK Toán 5. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 86 SGK toán 5 Bài 2 trang 86 SGK toán 5

Giải bài 2 trang 86 SGK Toán 5. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 86 SGK toán 5 Bài 3 trang 86 SGK toán 5

Giải bài 3 trang 86 SGK Toán 5. So sánh diện tích của.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 88 SGK toán 5 Bài 1 trang 88 SGK toán 5

Giải Bài 1 trang 88 (Diện tích hình tam giác) SGK Toán 5. Tính diện tích hình tam giác có:

Xem chi tiết

Luyện tập Bài 1 trang 88 SGK toán 5. Luyện tập Bài 1 trang 88 SGK toán 5.

Giải Bài 1 trang 88 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 5 Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 5

Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 5. Tính diện tích tam giác.

Xem chi tiết

Luyện tập Bài 2-trang 88-SGK-toán 5. Luyện tập Bài 2-trang 88-SGK-toán 5.

Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 5. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây.

Xem chi tiết

Luyện tập Bài 3 trang 88 SGK toán 5. Luyện tập Bài 3 trang 88 SGK toán 5.

Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 5. Tính diện tích tam giác vuông ABC.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 89 SGK toán 5 Bài 1 trang 89 SGK toán 5

Giải bài 1 trang 89 SGK Toán 5. Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 89 SGK toán 5 Bài 2 trang 89 SGK toán 5

Giải bài 2 trang 89 SGK Toán 5. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 89 SGK toán 5 Bài 3 trang 89 SGK toán 5

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 5. 2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 89 SGK Toán 5 Bài 4 trang 89 SGK Toán 5

Giải bài 4 trang 88 SGK Toán 5. a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 90 sgk toán 5 Bài 1 trang 90 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 90 SGK toán 5 Bài 2 trang 90 SGK toán 5

Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 90 sgk toán 5 Bài 3 trang 90 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 90 SGK Toán 5. Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ).

Xem chi tiết

Bài 4 trang 90 sgk toán 5 Bài 4 trang 90 sgk toán 5

Giải bài 4 trang 90 SGK Toán 5. Tìm hai giá trị số của x sao cho.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 91 sgk toán 5 Bài 1 trang 91 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 91 SGK Toán 5. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 91 sgk toán 5 Bài 2 trang 91 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 92 SGK Toán 5. Trong ba hình dưới đây, hình nào có.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 92 sgk toán 5 Bài 3 trang 92 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 92 SGK Toán 5. Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài