CHƯƠNG V: ÔN TẬP

Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu
Bài 1 trang 147 sgk toán 5 Bài 1 trang 147 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 147 SGK Toán 5. a) Đọc các số sau.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 147 sgk toán 5 Bài 2 trang 147 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 147 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 147 sgk toán 5 Bài 3 trang 147 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 147 SGK Toán 5. So sánh : 1000...997

Xem chi tiết

Bài 4 trang 147 sgk toán 5 Bài 4 trang 147 sgk toán 5

Giải bài 4 trang 147 SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 148 sgk toán 5 Bài 1 trang 148 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 148 SGK Toán 5. a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 148 sgk toán 5 Bài 2 trang 148 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 148 SGK Toán 5. Rút gọn các phân số.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 148 sgk toán 5 Bài 5 trang 148 sgk toán 5

Giải bài 5 trang 148 SGK Toán 5. Tìm chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 149 sgk toán 5 Bài 1 trang 149 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 149 SGK Toán 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 149 sgk toán 5 Bài 2 trang 149 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 149 SGK Toán 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 149 sgk toán 5 Bài 3 trang 149 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 149 SGK Toán 5. Quy đồng mẫu số các phân số.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 149 sgk toán 5 Bài 4 trang 149 sgk toán 5

Giải bài 4 trang 149 SGK Toán 5. So sánh các phân số.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 149 sgk toán 5 Bài 5 trang 149 sgk toán 5

Giải bài 5 trang 149 SGK Toán 5. Viết phân số thích hợp vào vạch giữa.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 150 sgk toán 5 Bài 1 trang 150 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 150 SGK Toán 5. Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 150 sgk toán 5 Bài 2 trang 150 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 150 SGK Toán 5. Viết số thập phân có.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 150 sgk toán 5  ôn tập về số thập Bài 3 trang 150 sgk toán 5 ôn tập về số thập

Giải Bài 3 trang 150 (Ôn tập về số thập phân) SGK Toán 5. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 150 sgk toán 5 Bài 3 trang 150 sgk toán 5

Giải Bài 3 trang 150 (Ôn tập về phân số - tiếp theo) SGK Toán 5. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 150 sgk toán 5 Bài 4 trang 150 sgk toán 5

Giải bài 4 trang 150 SGK Toán 5. So sánh các phân số.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 150 sgk toán 5 Bài 5 trang 150 sgk toán 5

Giải bài 5 trang 150 SGK Toán 5. Viết các phân số.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 151 sgk toán 5 Bài 1 trang 151 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 151 SGK Toán 5. Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 151 sgk toán 5 Bài 2 trang 151 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 151 SGK Toán 5. a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài