CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Bình chọn:
4.2 trên 159 phiếu
Bài 1 trang 4 SGK Toán 5 Bài 1 trang 4 SGK Toán 5

Giải bài 1 trang 4 SGK Toán 5. Đọc các phân số:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 4 SGK Toán 5 Bài 2 trang 4 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 4 SGK Toán 5. Viết các thương dưới dạng phân số:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 4 SGK Toán 5 Bài 3 trang 4 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 4 SGK Toán 5. Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 4 SGK Toán 5 Bài 4 trang 4 SGK Toán 5

Giải bài 4 trang 4 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 6 sgk Toán 5. Bài 1 trang 6 sgk Toán 5.

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 5. Rút gọn các phân số:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 6 sgk Toán 5. Bài 2 trang 6 sgk Toán 5.

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 5. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 6 sgk Toán 5. Bài 3 trang 6 sgk Toán 5.

Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 5. Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 7 sgk Toán 5. Bài 1 trang 7 sgk Toán 5.

Giải Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 7 sgk toán lớp 5 Bài 1 trang 7 sgk toán lớp 5

Giải Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số - tiếp theo) SGK Toán 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 7 sgk Toán 5. Bài 2 trang 7 sgk Toán 5.

Giải Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 7 sgk toán lớp 5 Bài 2 trang 7 sgk toán lớp 5

Giải Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số - tiếp theo) SGK Toán 5. a) So sánh các phân số:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 7 sgk toán 5 Bài 3 trang 7 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 7 SGK Toán 5. Phân số nào lớn hơn?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 7 sgk toán 5 Bài 4 trang 7 sgk toán 5

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 5. Mẹ có một số quả quýt.Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 8 sgk toán 5 Bài 1 trang 8 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 8 SGK Toán 5. Đọc các phân số thập phân

Xem chi tiết

Bài 2 trang 8 sgk toán 5 Bài 2 trang 8 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 8 SGK Toán 5. Viết các phân số thập phân:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 8 sgk toán 5 Bài 3 trang 8 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 8 SGK Toán 5. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 8 sgk toán 5 Bài 4 trang 8 sgk toán 5

Giải bài 4 trang 8 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 9 sgk toán 5 Bài 1 trang 9 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 5. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 9 sgk toán 5 Bài 2 trang 9 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 5. Viết các phân số sau thành phân số thập phân

Xem chi tiết

Bài 3 trang 9 sgk toán 5 Bài 3 trang 9 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 5. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài