CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Bình chọn:
3.7 trên 82 phiếu
Bài 1 trang 130 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 130 SGK Toán 5. Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại.

Xem lời giải

Bài 2 trang 131 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 5. Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 131 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 131 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 132 SGK Toán 5. Tính: a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 132 SGK Toán 5. Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút.

Xem lời giải

Bài 1 trang 133 sgk toán 5

Giải bài 1 trang 133 SGK Toán 5. Tính: a) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây;

Xem lời giải

Bài 2 trang 133 sgk toán 5

Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 5. Tính: a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

Xem lời giải

Bài 3 trang 133 sgk toán 5

Giải bài 3 trang 133 SGK Toán 5. Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút.

Xem lời giải

Bài 1 trang 134 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 134 sgk toán 5

Tính:a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 134 sgk toán 5

Tính: a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 134 sgk toán 5

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 135 sgk toán 5

Tính: a) 3 giờ 12 phút x 3.

Xem lời giải

Bài 2 trang 135 sgk toán 5

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây.

Xem lời giải

Bài 1 trang 136 sgk toán 5

Tính: a) 24 phút 12 giây : 4 ;

Xem lời giải

Bài 2 trang 136 sgk toán 5

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 137 SGK toán 5 luyện tập chung

Tính: a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút.

Xem lời giải

Bài 1 trang 137 sgk toán 5 luyện tập

Tính: a) 3 giờ 14 phút x 3;

Xem lời giải

Bài 2 trang 137 SGK toán 5 luyện tập chung

Tính: a)(2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3;

Xem lời giải

Bài 2 trang 137 SGK toán 5 luyện tập

Tính: a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất