Bình chọn:
4.6 trên 210 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5 Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay