CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 1 trang 34 sgk Toán 5 Bài 1 trang 34 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 34 SGK Toán 5. Đọc các phân số thập phân và số thập phân trên các vạch của tia số:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 35 sgk Toán 5 Bài 2 trang 35 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 35 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Xem chi tiết

Bài 3 trang 35 sgk Toán 5 Bài 3 trang 35 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 35 SGK Toán 5. Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Xem chi tiết

Bài 1 trang 37 sgk Toán 5 Bài 1 trang 37 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 37 SGK Toán 5. Đọc mỗi số thập phân sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 37  sgk Toán 5 Bài 2 trang 37 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 37 SGK Toán 5. Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 37 sgk Toán 5 Bài 3 trang 37 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 5. Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 38 phần luyện tập sgk Toán 5 Bài 1 trang 38 phần luyện tập sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 38 (Luyện tập) SGK Toán 5. a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

Xem chi tiết

Bài 1 trang 38 sgk Toán 5 Bài 1 trang 38 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 38 (Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân) SGK Toán 5. Đọc số thập phân, nêu phần nguyên,

Xem chi tiết

Bài 2 trang 38 sgk Toán 5 Bài 2 trang 38 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 5. Viết số thập phân có:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 38 sgk Toán 5 Bài 3 trang 38 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 38 SGK Toán 5. Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

Xem chi tiết

Bài 2 trang 39 sgk Toán 5 Bài 2 trang 39 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 39 SGK Toán 5. Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Xem chi tiết

Bài 3 trang 39 sgk Toán 5 Bài 3 trang 39 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 39 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 39 sgk Toán 5 Bài 4 trang 39 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 39 SGK Toán 5. b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

Xem chi tiết

Bài 1 trang 40 sgk Toán 5 Bài 1 trang 40 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 40 SGK Toán 5. Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân

Xem chi tiết

Bài 2 trang 40 sgk Toán 5 Bài 2 trang 40 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 40 SGK Toán 5. Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân

Xem chi tiết

Bài 3 trang 40 sgk Toán 5 Bài 3 trang 40 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 40 SGK Toán 5. Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân

Xem chi tiết

Bài 1 trang 42 sgk Toán 5 Bài 1 trang 42 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 42 SGK Toán 5. So sánh hai số thập phân:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 42 sgk Toán 5 Bài 2 trang 42 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 42 SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 42 sgk Toán 5 Bài 3 trang 42 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 42 SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 1 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 43 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Đọc các số thập phân sau đây:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài