CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 1 trang 43 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 1 trang 43 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 43 (Luyện tập) SGK Toán 5. Điền dấu >, <, =. 84,2....84,19

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 2 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 43 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết số thập phân có:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 2 trang 43 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 43 (Luyện tập) SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 3 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 43 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 3 trang 43 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 43 SGK Toán 5. Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718

Xem chi tiết
Bài 4 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 4 trang 43 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 4 trang 43 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 43 (luyện tập )sgk Toán 5 Bài 4 trang 43 (luyện tập )sgk Toán 5

Giải Bài 4 trang 43(Luyện tập) SGK Toán 5. Tìm số tự nhiên x,biết:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 44 sgk Toán 5 Bài 1 trang 44 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 44 sgk Toán 5 Bài 2 trang 44 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 44 SGK Toán 5. Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 44 sgk Toán 5 Bài 3 trang 44 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 45- Tiết 11 sgk Toán 5. Bài 1 trang 45- Tiết 11 sgk Toán 5.

Giải Bài 1 trang 45 (Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân) SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 45 sgk Toán 5 Bài 1 trang 45 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 45 (Luyện tập) SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 45 sgk Toán 5 Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 45 sgk Toán 5 Bài 3 trang 45 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 5. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 45 sgk Toán 5 Bài 4 trang 45 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5 Bài 2 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 46 SGK Toán 5. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5 Bài 3 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 46 SGK Toán 5. Trong vườn thú có 6 con sư tử.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 1 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 47 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 47 sgk Toán 5 Bài 1 trang 47 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 47 (Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân) SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 2 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 47 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất



Gửi bài