CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 2 trang 47 sgk Toán 5 Bài 2 trang 47 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 47 (Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân) SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 3 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 47 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 47 sgk Toán 5 Bài 3 trang 47 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 47(Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân) SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 4 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 47 SGK Toán 5. Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km

Xem chi tiết
Bài 1 trang 48 (luyện tập chung) sgk Toán 5 Bài 1 trang 48 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 48, 49 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 48 sgk Toán 5 Bài 1 trang 48 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 48 sgk Toán 5 Bài 2 trang 48 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 48 SGK Toán 5. Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Xem chi tiết
Bài 3 trang 48 sgk Toán 5 Bài 3 trang 48 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 48 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 48 sgk Toán 5 Bài 4 trang 48 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 48 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 48 sgk Toán 5 Bài 5 trang 48 sgk Toán 5

Giải bài 5 trang 48 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 49 sgk Toán 5 Bài 2 trang 49 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 49 SGK Toán 5. Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 49 sgk Toán 5 Bài 3 trang 49 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 49 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 49 sgk Toán 5 Bài 4 trang 49 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 49 SGK Toán 5. Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 50 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 1 trang 50 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 50 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a

Xem chi tiết
Bài 1 trang 50 sgk Toán 5 Bài 1 trang 50 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 50 (Cộng hai số thập phân) SGK Toán 5. Tính: a, 58,2 + 24,3; b, 19,36 + 4,08.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 2 trang 50 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 50 (Luyện tập) SGK Toán 5. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 sgk Toán 5 Bài 2 trang 50 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 50 (Cộng hai số thập phân) SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 50 sgk Toán 5 Bài 3 trang 50 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 50 SGK Toán 5. Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 51 sgk Toán 5 Bài 1 trang 51 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 51 SGK Toán 5. Tính: a) 5,27 + 14,35 + 9,25.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 51 sgk Toán 5 Bài 3 trang 51 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 51 SGK Toán 5. Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m,

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài