Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
10 câu hỏi vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có lời giải 10 câu hỏi vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có lời giải

10 câu hỏi vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về hidro sunfua, lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit có lời giải 30 câu hỏi lý thuyết về hidro sunfua, lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit có lời giải

30 câu hỏi lý thuyết về hidro sunfua, lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

10 bài tập về phản ứng H2S, SO2, SO3 với dung dịch kiềm 10 bài tập về phản ứng H2S, SO2, SO3 với dung dịch kiềm

10 bài tập về phản ứng H2S, SO2, SO3 phản ứng với dung dịch kiềm có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 câu hỏi về bài tập Oxi - Ozon có đáp án và lời giải chi tiết 30 câu hỏi về bài tập Oxi - Ozon có đáp án và lời giải chi tiết

30 câu hỏi về bài tập Oxi - Ozon có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 bài tập luyện tập về về H2S, SO2, SO3 có lời giải 30 bài tập luyện tập về về H2S, SO2, SO3 có lời giải

30 bài tập luyện tập về về H2S, SO2, SO3 có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

20 bài tập về axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại (phần 1) có lời giải 20 bài tập về axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại (phần 1) có lời giải

20 bài tập về axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại (phần 1) có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, cả trắc nghiệm và tự luận

Xem chi tiết

20 bài tập về axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1) 20 bài tập về axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

20 bài tập về axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng về axit sunfuric đặc (phần 1) có đáp án và lời giải chi tiết 20 bài tập vận dụng về axit sunfuric đặc (phần 1) có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng về axit sunfuric đặc (phần 1) có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng về axit sunfuric đặc (phần 2) có đáp án và lời giải chi tiết 20 bài tập vận dụng về axit sunfuric đặc (phần 2) có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng về axit sunfuric đặc (phần 2) có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài