Chương 5: Nhóm Halogen

Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu
30 bài tập về Flo - Brom - Iot có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về Flo - Brom - Iot có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 bài tập lý thuyết về hidro clorua - axit clohidric - muối clorua có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập lý thuyết về hidro clorua - axit clohidric - muối clorua có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận.

Xem chi tiết

30 bài tập lý thuyết về clo có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập lý thuyết về clo có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 bài tập khái quát về nhóm halogen có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập khái quát về nhóm halogen có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 bài tập về ôn tập chương Halogen có lời giải

30 bài tập về ôn tập chương Halogen có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về hidro clorua - axit clohidric - muối clorua có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

30 câu hỏi lý thuyết về hidro clorua - axit clohidric - muối clorua có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng về tính chất hóa học của clo có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng về tính chất hóa học của clo có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng về axit clohidric có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

20 bài tập vận dụng về axit clohidric có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng về axit clohidric có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

20 bài tập vận dụng về axit clohidric (phần 2) có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất