Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 câu hỏi lý thuyết về cân bằng hóa học có lời giải (phần 2)

30 câu hỏi lý thuyết về cân bằng hóa học có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 bài tập lý thuyết về tốc độ phản ứng có lời giải

30 bài tập trắc nghiệm về lý thuyết tốc độ phản ứng có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận.

Xem chi tiết

20 bài tập về tính toán tốc độ phản ứng có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập tính tốc độ phản ứng có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về cân bằng hóa học có lời giải (phần 1)

30 câu hỏi lý thuyết về cân bằng hóa học có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

20 câu hỏi bài tập về cân bằng hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

20 câu hỏi bài tập về cân bằng hóa học có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất