Chương 1: Nguyên tử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 câu hỏi lý thuyết về cấu hình electron có đáp án và lời giải chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về cấu hình electron gồm trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó, có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 câu hỏi lý thuyết về cấu tao vỏ nguyên tử có đáp án và lời giải chi tiết

20 câu hỏi lý thuyết về cấu tao vỏ nguyên tử từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 câu hỏi lý thuyết về thành phần nguyên tử có đáp án và lời giải chi tiết

20 câu hỏi lý thuyết về thành phần nguyên tử từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 bài tập lý thuyết về Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

40 bài tập lý thuyết về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận.

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng về cấu hinh electron có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng về cấu hinh electron đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

15 bài tập vận dụng về thành phần nguyên tử có đáp án và lời giải chi tiết

15 bài tập vận dụng về thành phần nguyên tử từ dễn đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập thông hiểu về cấu hình electron có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 bài tập thông hiểu về cấu hình electron đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

20 bài tập vận dụng về đồng vị, nguyên tử khối trung bình có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng về đồng vị, nguyên tử khối trung bình từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài toán luyện tập xác định số khối, điện tích hạt nhân có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài toán luyện tập xác định số khối, điện tích hạt nhân hay nhất có lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất