CHƯƠNG 4. NGÀNH THÂN MỀM

Bình chọn:
4.9 trên 91 phiếu
Mục I, II, III, IV, ghi nhớ trang 43,44 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, IV, hình dạng và cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản và ghi nhớ trang 43,44 VBT Sinh học 7: Để mở vỏ trai quan sát bên trong cơ thể, phải làm thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 44,45 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 44,45 VBT Sinh học 7: Trai tự vệ để thoát khỏi kẻ thù bằng cách nào?

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 45,46 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, một số đại diện, một số tập tính ở thân mềm và ghi nhớ trang 45,46 VBT Sinh học 7: Tìm một số đại diện thân mềm khác mà em gặp ở địa phương.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 45 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 45 VBT Sinh học 7: Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước chúng sống?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 45 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 45 VBT Sinh học 7: Nhiều ao đào thả cá, trai không được thả mà vẫn có, tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 46 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 46 VBT Sinh học 7: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên để lại vết trên lá như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 46 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 46 VBT Sinh học 7: Nêu một số tập tính của mực:

Xem lời giải

Mục I, II, III trang 47,48,49 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, đối tượng quan sát, kết quả quan sát và nhận xét trang 47,48,49 VBT Sinh học 7: Báo cáo kết quả thực hành quan sát một số thân mềm

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 49,50,51 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, đặc điểm chung, vai trò và ghi nhớ trang 49,50,51 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 21.1 (SGK), đánh dấu (√) hoặc điền cụm từ gợi ý:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 51 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 51 VBT Sinh học 7: Vì sao khoa học lại xếp con mực bơi nhanh cùng ngành với con ốc sên bò chậm chạp?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 51 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 51 VBT Sinh học 7: Ở các chợ và vùng biển địa phương em có các loài thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loài nào có giá trị xuất khẩu?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất