LỚP LƯỠNG CƯ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục II trang 79 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Cấu tạo ngoài và di chuyể trang 79 VBT Sinh học 7: Hãy quan sát hình dạng, cấu tạo ngoài (hình 35.1 SGK) và cách di chuyển của ếch trong lồng nuôi (hình 35.2 SGK).

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 80 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 80 VBT Sinh học 7: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với dời sống ở nước?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 80 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 80 VBT Sinh học 7: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghi với đời sống ở cạn?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 80 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 80 VBT Sinh học 7: Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 80 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 4 trang 80 VBT Sinh học 7: Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

Xem lời giải

Mục III, IV trang 81,2,83 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục III, IV Nội dung, thu hoạch trang 81,2,83 VBT Sinh học 7: Quan sát mẫu bộ xương ếch đối chiếu với hình 36.1 SGK để xác định các xương đầu, cột sống, các xương đai và xương chi trên mẫu.

Xem lời giải

Mục I, II, III trang 83,84,85 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III Đa dạng về thành phần loài, môi trường sống, tập tính, đặc điểm chung của Lưỡng cư trang 83,84,85 VBT Sinh học 7: Dựa vào nội dung SGK hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 85 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 85 VBT Sinh học 7: Hãy điền số ở cột A vào ô trống ở cột B sao cho nội dung ở hai cột phù hợp với nhau.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 85,86 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 85,86 VBT Sinh học 7: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người (em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ở câu trả lời đúng)

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 86 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 86 VBT Sinh học 7: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất