LỚP SÂU BỌ

Bình chọn:
4.7 trên 69 phiếu
Mục I, II, III, IV, ghi nhớ trang 60,61 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, IV, cấu tạo ngoài, di chuyển, cấu tạo trong, dinh dưỡng, sinh sản phát triển và ghi nhớ trang 60,61 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 26.1 (SGK) trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 61 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 61 VBT Sinh học 7: Đặc điểm nào giúp ta nhận dạng châu chấu nói riêng, sâu bọ nói chung?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 61 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 61 VBT Sinh học 7: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm sông như thế nào?

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 62,63 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II trang 62,63, một số đại diện sâu bọ khác, đặc điểm chung, vai trò thực tiễn và ghi nhớ VBT Sinh học 7: Lựa chọn con đại diện đã được gợi ý trong SGK và bổ sung thêm một số đại diện để điền vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 28 trang 64,65 Vở bài tập Sinh học 7

Giải bài 28 trang 64,65 VBT Sinh học 7: Báo cáo kết quả thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 64 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 64 VBT Sinh học 7: Một số loài sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương em:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 64 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 64 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào giúp phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 64 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 64 VBT Sinh học 7: Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Xem lời giải

Mục I, II, III, ghi nhớ trang 65,66,67,68 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, đặc điểm chung, sự đa dạng ở Chân khớp, vai trò thực tiễn và ghi nhớ trang 65,66,67,68 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào ô trống ở mỗi gợi ý dưới đây (quan sát hình 29.1 → 6 SGK) để chọn các đặc điểm được coi là đặc điểm chung ở ngành Chân khớp.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 68 VBT Sinh học 7: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số ba lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ?

Xem lời giải

Mục I, II, III, IV trang 69,70 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, IV, tính đa dạng, sự thích nghi và tầm quan trọng thực tiễn của động vật không xương sống trang 69,70 VBT Sinh học 7: Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào ô trống, ghi tên đại diện động vật vào ô trống ở dưới mỗi hình vào bảng 1.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác