CÁC LỚP CÁ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I trang 72 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I Cấu tạo ngoài trang 72 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 31.1, đọc bảng 31.1 (SGK) giữu lại câu trả lời đúng nhất dưới đây được xếp theo từng cặp ở cột (2) của bẳng 1.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 73 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 73 VBT Sinh học 7: Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 73 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 73 VBT Sinh học 7: Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 73 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 73 VBT Sinh học 7: Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 73 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 4 trang 73 VBT Sinh học 7: Chức năng của từng loại vây cá. Điền kí hiệu các câu trả lời đã gợi ý trong SGK vào bảng sau sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Mục III, IV trang 74 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục III, IV trang 74 VBT Sinh học 7: Thực hành mổ cá: Hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Mục I, II trang 75,76 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II Các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan trang 75,76 VBT Sinh học 7: Dựa vào kết quả quan sát trên mẫu mổ trong bài 32, nêu rõ các thành phần phần của hệ tiêu hóa mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần

Xem lời giải

Mục I, II trang 76,77 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II Đa dạng thành phần loài và môi trường sống, đặc điểm chung của cá trang 76,77 VBT Sinh học 7: So sánh số loài, môi trường sống của lớp Cá sụn và lớp Cá xương. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hai lớp là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 76 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 76 VBT Sinh học 7: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 76 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 76 VBT Sinh học 7: Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 SGK và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 78 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 78 VBT Sinh học 7: Cho những ví dụ nêu ảnh hưởng của điều kiện sống khác nhau đến cấu tạo cơ thể và tập tính của cá.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 78 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 78 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn và Cá xương.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 78 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 78 VBT Sinh học 7: Vai trò của cá trong đời sống con người.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất