NGÀNH GIUN ĐỐT

Bình chọn:
4.2 trên 38 phiếu
Mục I,II,III,IV,V, ghi nhớ trang 36,37,38 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II,III,IV,V, hình dạng ngoài, di chuyển, cấu tạo trong, dinh dưỡng, sinh sản và ghi nhớ trang 36,37,38 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 15.1, 2 (SGK), hãy mô tả về cấu tạo ngoài của giun đất.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 38 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 38 VBT Sinh học 7: Hình dạng ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 38 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 38 VBT Sinh học 7: Lợi ích của giun đất đối với trồng trọt:

Xem lời giải

Mục I, II, III trang 39,40 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III trang 39,40 VBT Sinh học 7: Báo cáo thực hành

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 40,41,42 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, một số giun đốt thường gặp, đặc điểm chung của ngành Giun đốt và ghi nhớ trang 40,41,42 VBT Sinh học 7: Thảo luận, bổ sung thêm các loài giun đốt mà em biết để thấy rõ sự đa dạng về loài, vấn đề môi trường sống và lối sống của ngành Giun đốt.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 42 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 42 VBT Sinh học 7: Hãy kể thêm tên, đặc điểm cấu tạo, lối sống của một loài giun đốt khác gặp ở địa phương.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 42 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 42 VBT Sinh học 7: Để giúp nhận biết đại diện ngành Giun đốt ở ngoài thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 42 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 42 VBT Sinh học 7: Vai trò thực tiễn của các loài giun có ở địa phương em?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác